Schedule/Results
2019 World Police - CrossFit (Individual) - Mens - 35-39

Final - Results

  Name  Score 
1st EVENBRATT, Martin 4
2nd ROMAN, Ricardo 10
3rd ZHU, Zhan 11
0 LIAO, SHANGJUN 0
0 LUO, Rui 0
0 LUO, CHENG 0
0 LUO, CHANG 0
0 PEI, Junli 0
0 SEMIZIGI, GEORGE RAPHAEL 0
0 XIA, wei 0
0 YI, ZHANG 0
0 ZHANG, BENGONG 0